سرپرست شهرداری بجنورد؛ سازمان همیاری موانع خرید کالاهای تخصصی را از میان برداشته است

سرپرست شهرداری بجنورد در بازدید از غرفه های توانمند سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در هشتمین نمایشگاه خدمات شهری مشهد بر تسهیل مبادله خدمات و خرید کالاهای تخصصی با همکاری سازمان همیاری تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری