امیر شهلا عضو شورای اسلامی شهر مشهد؛ سازمان همیاری آخرین دستاوردهای خود را به منصه ظهور بگذارد

عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در بازدید از غرفه های توانمندی های سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، این سازمان را به ارائه تمامی خدمات و دستاوردهای نوین خود تشویق و تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان